FANDOM


Spongebobs-house
Y tŷ SpynjBob Pantsgwâr yw fel Pinafal, lleoliad 124 Conch Street (124 Stryd y Gragen). Mae gen y Pinafal tri llawr ac mae wedi dodrefnu gyda garej, gardd, cegin ac ystafell fyw (ar y llawr cyntaf), ystafell ymolchi, llyfrgell ac ystafell ymarfer corff (ar yr ail lawr) a'r ystafell wely gyda bwrdd deifio (ar y trydydd llawr). Y tŷ SpynjBob yw wedi bod ei ddinistrio ar lawer o achlysuron:

Ac ati

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.